Pierwszy raz? WEJDŹ TUTAJ PO 30%!!!

Odbieram rabat!
[vc_cta h2=”” txt_align=”center” shape=”square” style=”custom” add_button=”right” btn_title=”SPRAWDŹ TU >>” btn_style=”outline” btn_shape=”square” btn_color=”white” btn_align=”center” custom_text=”#ffffff” custom_background=”#be2828″ btn_link=”url:http%3A%2F%2Ftimeforwax.pl%2Fnewsletter-promocja%2F|||”]

 Twój rabat 30% na pierwszą wizytę!

[/vc_cta]
Regulamin Konkursu Urodzinowego „Wygraj wyjazd do Resort&Spa Talaria” na fanpage'u Facebook Time for Wax

§1. Zasady ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest właściciel Fanpage’a Time for Wax. Organizator prowadzi Konkurs na Fanpage’u Time for Wax.

2. Dane firmy Organizatora konkursu: Time for Wax Sp. z o.o. ul. Narbutta 82, 02-529 Warszawa, NIP 5213666292

3. Fundatorem nagród jest: Organizator Konkursu oraz Resort & Spa Talaria.

4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebookiem. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

5. Dane mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.

6. Dodatkowe informacje o nagrodzie oraz sposobie wysyłki: nagrodą w konkursie jest voucher do Resort&Spa Talaria w Trojanowie dla 2 osób. W konkursie zostanie nagrodzona 1 osoba z osobą towarzyszącą.

§2. Słownik pojęć

1. Użytkownik – osoba posiadająca konto na portalu Facebook.com, która bierze udział w Konkursie. Warunkiem jest, że osoba ta chociaż raz skorzystała z depilacji woskiem w salonach Organizatora i jest zarejestrowana w jego systemie.

2. Znajomy – Użytkownik portalu Facebook.com, oznaczony przez Użytkownika jako „Znajomy”.

§3. Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 17 sierpnia 2017 r. o godzinie 20:59. Konkurs kończy się w dniu 25 sierpnia 2017 r. o godz. 23:59.

2. Wyniki zostaną ogłoszone 28 sierpnia 2017 r, do godziny 23:59. Laureatka zostanie poinformowana o zwycięstwie w wiadomości prywatnej.

3. Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z:
A. Polubieniem postu konkursowego
B. Zamieszczeniem komentarza ze zdjęciem pod postem konkursowym wraz z oznaczeniem Znajomej.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

5. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 18 lat, jest obywatelem lub rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com, polubiła Fanpage Time for Wax oraz jest klientem Time for Wax.

6. Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.

7. Nagrodą w Konkursie jest 1 voucher do spa dla 2 osób.

8. Organizator wyłoni laureata konkursu spośród osób które wzięły udział w konkursie, biorąc pod uwagę atrakcyjność dodanego komentarza i zdjęcia na Fanpage’u FB Organizatora. Liczba polubień komentarza zgłoszeniowego nie zawsze decyduje o wygranej.

9. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.

§4. Reklamacje

1. Reklamacje można zgłaszać w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

2. Reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres: kontakt@timeforwax.pl

3. W reklamacji należy podać imię, nazwisko oraz przedmiot reklamacji.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania maila. Wiadomość zostanie przesłana adresatowi drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

§5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.

3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby, które zdobyły nagrody w innych konkursach Organizatora na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Facebooka oraz Fanpage’a Time for Wax.

7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zgłoszonych przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane a organizator konkursu mogą ograniczyć użytkownikowi umieszczającemu takie treści dostęp do konkursów.