Polityka prywatności

„Polityka prywatności Time For Wax dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych osobowych w ramach prowadzonej działalności”

Time For Wax wobec rosnącej wartości informacji, szczególnie danych osobowych, jest świadoma wagi zagrożeń związanych z procesem przetwarzania danych.

Time For Wax deklaruje podejmowanie systematycznych działań celem zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji, których wystąpienie może prowadzić do utraty poufności, integralności i rozliczalności danych, a w szczególności do udostępnienia informacji osobom nieupoważnionym, uszkodzenia lub zniszczenia.

Dla gwarancji powyższej deklaracji Spółka dąży do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji poprzez:

 • Potwierdzenie potrzeby ochrony informacji, a w szczególności danych przetwarzanych w systemach informatycznych.
 • Zapewnienie wsparcia dla inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa informacji.
 • Zapewnienie zasobów potrzebnych dla wdrażania wymaganych zabezpieczeń.
 • Objęcie szczególnym nadzorem wszelkiej dokumentacji zawierającej dane osobowe klientów.
 • Zapewnienie działań na rzecz kształtowania świadomości pracowników/osób współpracujących co do ważności i rangi przetwarzanych danych w tym danych osobowych.

DANE OSOBOWE

 1. Korzystając z formularzy kontaktowych, marketingowych lub sprzedażowych zawartych na stronach internetowych Time For Wax (dalej: „Formularze”) oraz podając dane takie jak w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail (dalej: „Dane”), ale też korzystając ze stron internetowych Time For Wax udostępniając tym samym dane zapisane w Pani/Pana przeglądarce stron internetowych wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych) (dalej „RODO”) przez Time For Wax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 82 wpisana do rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Xiii Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000497869 (dalej „TFW” albo „Spółka”) która jest Administratorem Danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów sprzedaży, obsługi Klienta, przekazywania informacji o ofertach i promocjach oferowanych przez Time For Wax, a także w celu ankietowania oraz profilowania. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 3. W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego
  dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016).
 5. Wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Państwa danych osobowy, możliwe z wykorzystaniem kontaktu email: ochronadanych@timeforwax.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby Spółki.

PLIKI COOKIE I INNE NARZĘDZIA NA STRONACH SPÓŁKI

 1. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które pozostają na komputerze użytkownika i pozwalają w szczególności na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej TFW oraz na zapisywanie informacji dotyczących sposobu korzystania z niej, w tym informacji o odwiedzanych podstron internetowych (dalej: Pliki cookie).
 2. Pliki cookie nie służą bezpośrednio do zbierania danych osobowych, ale mogą zbierać dane dotyczące profilowania użytkownika przeglądarki, a po połączeniu z innymi danymi doprowadzić do możliwości identyfikacji i/lub profilowania użytkownika dla celów marketingowych.
 3. TFW stosuje Pliki cookie w celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych, uzyskania informacji o sposobie ich użytkowania oraz do profilowania reklam, komunikacji marketingowej, etc.
 4. Zgoda na używanie Plików cookie jest całkowicie dobrowolna. Użytkownik strony internetowej TFW może odmówić akceptacji korzystania z Plików cookie lub skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej regulujących ich użycie.
 5. TFW informuje, że w przypadku zablokowania Plików cookie w całości lub w części, możliwe jest ograniczenie funkcjonalności stron internetowych TFW.
 6. TFW używa lub może używać różnych narzędzi na stronie Spółki (na przykład takich jak Facebook Pixel, kod remarketingowy Google, identyfikator Google Analytics User-ID itp.) dla celów marketingowych, ankietowych, statystycznych, reklamowych, w tym profilowania marketingowego. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez TFW znajdują się tutaj.
 7. TFW może łączyć dane zebrane o użytkownikach stron internetowych Spółki z danymi prawidłowo zbieranymi w CRM Spółki (na podstawie odrębnie udzielonych, odpowiednich zgód) na potrzeby statystyczne i/lub marketingowe (w tym do profilowania).
 8. Profilowanie danych osobowych może polegać na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz potrzeb tylko w celach statystycznych i zaoferowaniu Ci (reklamy) produktów i usług Spółki także poza naszymi stronami internetowymi.

DODATKOWE POSTANOWIENIA

 1. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie jedynie do stron internetowych Spółki i nie obejmuje innych stron internetowych zawierających odnośniki do tych stron.
 2. Niniejsza Polityka prywatności oraz komunikacja prowadzona z wykorzystaniem Formularzy podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem powinna być interpretowana.
 3. Przesłanie Spółce Danych oraz innych zapytań za pośrednictwem Formularzy nie stanowi oferty w rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku zainteresowania wykonaniem praw, których mowa powyżej niniejszej Polityki prywatności lub w razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości pod adres ochronadanych@timeforwax.pl.

INFORMACJA O WYKORZYTYWANYCH PLIKACH COOKIE

Close Menu