Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Time for Wax Sp. z o.o. wpisaną do rejestru działalności gospodarczych pod numerem NIP: 5213666292 oraz REGON: 147104560 z siedzibą w Warszawie 02-529, przy ulicy Narbutta 82.

Spis treści: 

§1 Definicje
§2 Zamówienia
§3 Płatności i zwroty
§4 Realizacja zamówień
§5 Odstąpienie od umowy
§6 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§7 Reklamacje
§8 Ochrona danych osobowych
§9 Postanowienia końcowe 

 

§1 DEFINICJE

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Towaru Klientowi przez Sprzedawcę:
a) za pośrednictwem drogi elektronicznej: Towaru będącego usługa lub kartą podarunkową lub/i
b) za pośrednictwem Dostawcy: innego Towaru zakupionego w Sklepie. 
Dostawca – oznacza podmiot, z którym Sprzedawca współpracuje w zakresie wykonania Dostawy. 
Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
Salon – prowadzony przez Time for Wax Sp. z o.o. salon kosmetyczny, umożliwiający skorzystanie z usług depilacji woskiem lub innych usług będących Towarem w rozumieniu niniejszego regulaminu.
Sklep Internetowy – platforma informatyczna zarządzana przez Time for Wax, działająca pod adresem: www.timeforwax.pl/sklep/ (Strona Internetowa Sklepu)
Sprzedawca – oznacza Time for Wax Sp. z o.o. wpisaną do rejestru działalności gospodarczych pod numerem NIP: 5213666292 oraz REGON: 147104560 z siedzibą w Warszawie 02-529, przy ulicy Narbutta 82
Towar – voucher na usługę (w Sklepie Internetowym prezentowany pod nazwą usługi podlegającej sprzedaży), voucher wartościowy (o określonej w Sklepie Internetowym wartości), produkt fizyczny lub karta podarunkowa dostępne za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.timeforwax.pl/sklep
Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
Voucher wartościowy –  voucher na określoną kwotę, przedstawiony i przekazany w formie elektronicznej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu (timeforwax.pl/sklep), mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży, posiadający indywidualny numer oraz umożliwiający skorzystanie z Usługi w wybranym (lub określonym w opisie Towaru) salonie sieci Time for Wax.
Usługa – zabieg mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży, wykonywany w wybranym (lub określonym w opisie Towaru) salonie sieci Time for Wax.  

 

§2 ZAMÓWIENIA

Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. 
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia “DODAJ KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku zawarciem Umowy Sprzedaży.
4. Przy składaniu zamówienia Klient zostanie poproszony o podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oraz dodatkowych danych wymienionych w formularzu, które są niezbędne do realizacji zamówienia. Dane Klienta są przetwarzane zgodnie z §8 niniejszego Regulaminu. 
5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia.
6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

 

§3 PŁATNOŚCI I ZWROTY

 1. Cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Klienta. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia.
2. Ceny mogą zawierać ustalone przez Sprzedawcę rabaty, a informacja ta wskazana jest przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia.
3. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym może skorzystać z następujących form płatności:
a) BLIK
b) Szybkie przelewy
c) Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)
4. Podmiotem obsługującym płatności online jest PayPro SA.(Przelewy24)
5. Formy zwrotów:
a) w przypadku, gdy płatność została dokonana przelewem bankowym lub BLIK – zwrot dokonany zostanie na rachunek użyty do płatności.
6. Szczegółowe warunki zwrotów określone zostały w oddzielnym dokumencie POLITYKA ZWROTÓW

 

§4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Towar będący usługą (voucher lub voucher wartościowy) można wykorzystać w dowolnym Salonie należącym do Time for Wax, o ile w opisie Towaru nie zostało to określone w inny sposób
2. Towar będący usługą (voucher lub voucher wartościowy) może być realizowany po okazaniu w Salonie wydruku potwierdzenia zakupu w formie elektronicznej (przekazanego Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wiadomości e mail zawierającej numer lub rodzaj i ilość zakupionej usługi) oraz po potwierdzeniu jego aktualności (wygaśnięcie terminu ważności, o którym Klient został poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wcześniejsza realizacja).
3. Realizacja Towaru będącego usługą oznacza akceptację zawartości zakupionego Towaru w tym przypisanych do niego usług lub kwot. Usługi zawarte w voucherze nie podlegają wymianie na inne lub gotówkę.
4. Time for Wax potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w terminie do 3 dni roboczych lub w przypadku akcji promocyjnych do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
5. Doręczenie do Klienta Towaru niebędącego usługą (produkt fizyczny) jest realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej (InPost) lub za pośrednictwem paczkomatów InPost, do wybranego przez Klienta paczkomatu. Doręczenie przesyłki Klientowi lub do wybranego przez Klienta paczkomatu zostanie zrealizowane w terminie określonym podczas składania zamówienia.
6. Próba doręczenia przesyłki Klientowi następuje 1 raz. W przypadku, gdy Klient jest nieobecny pod wskazanym adresem, powinien skontaktować się z firmą kurierską i umówić ponowne dostarczenie. Po drugiej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, lub braku kontaktu ze strony Klienta, Towar zostanie zwrócony do Time for Wax, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia.
7. Sprzedawca realizuje Dostawę Towarów będących usługą oraz kartą podarunkową, wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej – wybrane Towary będące usługą lub karta podarunkowa dostępne są w wersji papierowej po wcześniejszym mailowym uzgodnieniu ze Sprzedawcą. W takim przypadku odbiór Towaru odbywa się osobiście przez Klienta, w miejscu i czasie uzgodnionym ze Sprzedawcą (Salon lub biuro Sprzedawcy)
8. Dostawa Towarów będących usługą oraz kart podarunkowych realizowana jest on-line na podany przez Klienta adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych.
9. Sprzedawca wystawia fakturę VAT na życzenie Klienta.

 

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 7 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
2. Aby Klient mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
3. W razie niedostarczenia Towaru będącego usługą (vouchera) lub kartą podarunkową w ciągu 3 dni roboczych, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta dostarczy Towar pod wskazany adres poczty elektronicznej lub w inny, zaakceptowany przez strony, sposób potwierdzi zakup Towaru.
4. W razie niedostarczenia Towaru niebędącego usługą wybraną przez Klienta drogą dostawy w terminie określonym przez Dostawcę, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta dostarczy Towar pod wskazany adres.
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. 

 

§6 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
g) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§7 REKLAMACJE 

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Klient ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Time for Wax zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
3. Time for Wax rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
4. Korzystając z rękojmi Klient może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
b) przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
d) żądać usunięcia wady.
5. Reklamacje związane z niezgodnością Towaru z umową mogą zostać złożone np. osobiście, na piśmie na adres Time for Wax ul. Narbutta 82 Warszawa 02-529, lub na adres e-mail: sklep@timeforwax.pl
6. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Narbutta 82 Warszawa 02-529
7. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.
8. Klient ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.
9. Klient dokonujący zakupu Towarów, jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

 

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Time for Wax Sp. z o.o. wpisana do rejestru działalności gospodarczych pod numerem NIP: 5213666292 oraz REGON: 147104560 z siedzibą w Warszawie 02-529, przy ulicy Narbutta 82.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania o możliwości realizacji Umowy Sprzedaży, wysyłki towarów, obsługi klienta (w tym informacji o statusie realizacji) oraz umożliwienia wizyty i realizacji umowy (wykonanie Usługi), a także w celu kontroli jakości po realizacji umowy.
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązującego prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy (wykonanie Usługi, sprzedaż Towaru). 
5. Odbiorcami danych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym: w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez w/w podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
6. Podanie danych jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i może zrobić to za pośrednictwem adresu e-mail ochronadanych@timeforwax.pl
7. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 17.11.2021 r.